De taken van de Luchtmobiele Brigade zijn de volgende:

● Een bijdrage leveren aan de verdediging van Europa en Nederland in het bijzonder bij een grootschalig conflict. 
● Wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit. Deze bijdrage kan bestaan uit zowel bewarende (peace keeping) als vrede afdwingende taken (peace enforcing); humanitaire hulpverlening , rampen bestrijding. Multinationale Divisie

De brigade kan in haar geheel worden ingezet, maar kan het kan ook zo zijn dat een bataljon zelfstandig wordt uitgezonden, bijvoorbeeld voor vredesoperaties. 
De brigade treedt bij inzet in NAVO-verband op als deel van de Multinationale Divisie. 
Deze NAVO-divisie is samengesteld uit luchtmobiele en para brigades uit Duitsland, Groot-Brittannië, België en Nederland en telt in totaal 20.000 man. 
De bataljons van de brigade kunnen na aanvulling met ondersteunende eenheden, ook zelfstandig opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van vredesoperaties. 
Dit kan binnen het verband met de Verenigde Naties, de NAVO, de West Europese Unie, de Organisaties voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) of binnen een ander multinationaal ad-hoc verband. 
Uitgangspunt is dat Nederland bij een crisis en in oorlogstijd in internationaal verband zal opereren.