Schaarsbergen
Op de Oranje kazerne in Schaarsbergen treffen we 11 en 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel aan, het Schoolbataljon, de Geniecompagnie, de Bevoorradingscompagnie, de Herstelcompagnie en de Staf- en Stafcompagnie van de brigade. 

In totaal werken ongeveer 1800 mensen op deze kazerne. Er wordt vooral getraind op de Eder- en Ginkelse Heide. Op de kazernes is veel aanwezig om het verblijf aangenaam te maken. Tenslotte geldt voor een groot deel van het personeel dat ze er wonen en werken.dit is overigens een keuze van de militairen zelf, ze kunnen ook buiten de kazerne blijven wonen. Naast de genoemde Studie- faciliteiten zijn er uitgebreide mogelijkheden om te sporten en te ontspannen. Een filmzaal en verschillende hobbyclubs zijn op de kazerne aanwezig.

Assen
Op de Johan Willem Frisokazerne te Assen zijn 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel, de Mortier-compagnie, de Geneeskundige compagnie en een peloton van de Herstelcompagnie gelegerd; in totaal zo'n 900 mensen. 
Tot ongeveer 1998 werd gebruik gemaakt van het oefenterrein Balloerveld, daarna van het oefenterrein De Haar. Beide terreinen worden minder intensief gebruikt. Op de kazernes is veel aanwezig om het verblijf aangenaam te maken. 

Tenslotte geldt voor een groot deel van het personeel dat ze er wonen en werken.dit is overigens een keuze van de militairen zelf, ze kunnen ook buiten de kazerne blijven wonen. Naast de genoemde Studie- faciliteiten zijn er uitgebreide mogelijkheden om te sporten en te ontspannen. Een filmzaal en verschillende hobbyclubs zijn op de kazerne aanwezig.