De helikopters van de Tactische Helikopter Groep zijn onmisbaar in een air manoeuvre operatic. Om ze op een hoog niveau van inzetbaarheid te houden beschikken beide bases over een Logistiek 5 Onderhoudssquadron, de spin in het web van de vliegbases.

Zonder de L&O squadrons vliegt en beweegt er niets op de bases. Ze bestaan uit drie grote afdelingen, namelijk communicatie en informatiesystemen, de afdeling onderhoud en de afdeling logistiek. Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in meerdere subafdelingen en leveren een grote diversiteit aan producten voor de Tactische Helikopter Groep. Zij verzorgen zij het tanken en bewapenen van helikopters, de communicatiemiddelen en de opslag van reserve materieel.

Zowel op Gilze-Rijen als op Soesterberg bestaat een basissquadron, een dienstverlenende organisatie met verschillende taken. 

De beide basissquadrons zijn belast met platformtaken die direct gerelateerd zijn aan de openstelling ten behoeve van vliegoperaties en beveiliging van de helikopters en infrastructuur op de vliegbases. De afdelingen die zorg dragen voor dit product zijn de luchtverkeersbeveiliging, brandweer, meteorologische dienst, bewaking en vervoer. Delen van deze squadrons kunnen modulair warden toegevoegd aan de brigade bij inzet.

Zonder logistieke lijn kan er geen oorlog gevoerd warden. Munitie raakt een keer op, voertuigen gaan kapot en gewonden moeten zo snel mogelijk geholpen worden.

De bevoorradingscompagnie zorgt voor tijdige aanvoer van munitie, voedsel, brandstof, reservedelen en materieel. In hun mobiele veldkeukens bereiden zij het voedsel voor de eenheden in het veld en zij dragen ook zorg voor de fysieke distributie van het eten.

Naast de veldkeukens beschikt de bevoorradingscompagnie over verschillende vrachtwagens waarvan sommige met hijskraan. Zo kan ook groot materieel aangevoerd worden op de plek waar het nodig is.  

De brigade wordt aangestuurd door een staf die een eind van het strijdtoneel gelegerd is. Deze commandopost is het zenuwcentrum van de brigade. 
Van hieruit wordt beslist welke doelen aangegrepen moeten worden, op welke manier en met welke middelen.

De inrichting en beveiliging van de commandopost is in handen van de staf-stafcompagnie. Tevens zorgen zij voor de noodzakelijke lijn- en radioverbindingen tussen de eenheden van de brigade en de commandopost.

Al het materieel in gebruik bij de eenheden is onderhevig aan slijtage. Er wordt immers onder extreme omstandigheden het uiterste van gevergd. Kou, hitte, regen, sneeuw, droogte en hei terrein verkorten de levensduur van het materieel.

Het is de taak van de militairen van de herstelcompagnie om motoren, terreinwagens, vrachtwagens, wapens en het elektronisch materieel van de brigade te herstellen zodat het opnieuw ingezet kan worden in de strijd. Dit herstel gebeurt niet altijd in een werkplaats maar kan ook in het veld dicht bij de strijd gebeuren. Met het
zogenaamde Battle Damage Repair probeert de hersteller zoveel mogelijk kleine herstelwerkzaamheden uit te voeren zodat het materieel meteen weer ingezet kan worden.

Medische ondersteuning is van essentieel belang om van een missie een succes te maken. Door ziekten te voorkomen, een snelle verzorging van gewonden en het evacueren en terug in de strijd brengen van militairen draagt de geneeskundige compagnie in grote mate bij aan de bescherming van de eigen troepen en het moreel.

Voor de medische en verpleegkundige verzorging valt de brigade terug op de
geneeskundige compagnie. In de twee verbandplaatsen verrichten ze levensreddende
operaties, maar er is ook personeel voor tandheelkundige en psychiatrische hulp.

Voor snelle verplaatsing van gewonden van het strijdtoneel naar de verbandplaats of van de verbandplaats naar een ziekenhuis kan de hulp ingeroepen worden van de transporthelikopters van de Tactische Helikopter Groep. Als militairen van het slagveld afgehaald worden in een helikopter die net 'verse' militairen heeft gebracht, spreken we van casevac (casualty evacuation). De commandant heeft echter ook de mogelijkheid om helikopters speciaal uit te rusten met medische apparatuur en zo een medevac (medical evacuation) operatic uit te voeren.