ZOALS GEZEGD WORDT DE GRONDCOMPONENT VAN 11 AIR MANOEUVRE BRIGADE GELEVERD DOOR 11 LUCHTMOBIELE BRIGADE (AASLT). AL HET PERSONEEL, VAN SOLDAAT TOT GENERAAL, MOEST EEN SPECIALE LUCHTMOBIELE OPLEIDING VOLGEN DIE NA GOED GEVOLG DE RODE BARET OPLEVERT.

De Luchtmobiele Brigade (AASLT) is volledig paraat en bestaat uit goedgetrainde eenheden die beweeglijk en flexibele zijn. Deelname aan (vredes-) operaties vraagt om een troepenmacht met snel inzetbare eenheden die zich in korte tijd over grote afstanden kunnen verplaatsen.
De rode baret is een internationaal herkenningsteken voor het luchtmobiele specialisme en staat tevens voor doorzettings- en incasseringsvermogen, teamspirit, durf en zelfvertrouwen. 'Nec Temere Nec Timide', wat het Latijns is voor 'noch roekeloos noch vreesachtig', is dan ook het credo van 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT). De valk is het symbool van deze brigade. Deze ranke vogel komt op de hele wereld voor, heeft een scherpe blik en slaat vanuit de lucht snel en doeltreffend toe.