11 AIR MANOEUVRE BRIGADE IS IN STAAT OM BINNEN 2O DAGEN OVERAL TER WERELD OP TE TREDEN TOT IN HET HOOGSTE DEEL VAN HET GEWELDSSPECTRUM. MET KLEINERE ELEMENTEN, BIJVOORBEELD EEN INFANTERIEBATALJON EN HELIKOPTERS, KAN DIT AL IN ZEVEN DAGEN.

Het personeel van 11 Air Manoeuvre Brigade is opgeleid om onder alle omstandigheden operaties uit te voeren in het hele missiespectrum. Van hulp bij bosbranden en overstromingen tot gevechtsacties waar ook ter wereld.

11 Air Manoeuvre Brigade is dus niet alleen een middel om in het hoogste deel van het geweldsspectrum in te zetten. Ook lager in dit spectrum kan de brigade uitstekend werk verrichten. Hierbij valt te denken aan de bevrijding van gijzelaars, het oppikken van piloten in vijandelijk gebied en het beveiligen van gebouwen en objecten bij dreiging van terroristische aanslagen.
11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) en de Tactische Helikoptergroep zijn al verscheidene keren ingezet voor vredesmissies op de Balkan, in Eritrea, Afghanistan en Irak. Maar ook dichter bij huis zijn ze actief. Delen van de brigade voerden tijdens de MKZ-crisis grenscontroles uit, ze hebben geholpen bij het blussen van branden en het verzwaren van dijken die op het punt staan door te breken.